Ważne przypomnienie o rachunku rozliczeniowym lub imiennym w SKOK

Od 1 listopada 2019 r. wszyscy przedsiębiorcy, którzy będą nabywcami towarów czy usług wymienionych w nowo dodawanym załączniku nr 15 do ustawy o podatku od towarów i usług oraz sprzedawcy takich towarów, czy też świadczący usługę wymienioną w załączniku nr 15 będą zobowiązani do posiadania rachunku rozliczeniowego lub imiennego rachunku w SKOK, otwartego w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą (firmowego rachunku) (bez względu na kwotę transakcji). Załącznik nr 15 składa się ze 150 pozycji, pośród których znaleźć można powszechne transakcje m.in. zakup benzyny, czy oleju napędowego, roboty budowlane, pakiety oprogramowania, komputery, czy telefony komórkowe. Biorąc pod uwagę powyższe, większość przedsiębiorców zobowiązana będzie do posiadania „firmowego” rachunku bankowego.

W związku z powyższym zalecamy założenie firmowego rachunku bankowego oraz zgłoszenie go do właściwego organu (poprzez aktualizację wniosku CEIDG). Zgłoszenie rachunku bankowego do urzędu skarbowego powinno nastąpić w terminie 7 dni od jego założenia.