Upływa termin składania oświadczeń. Pośpiesz się jeśli nie chcesz płacić więcej!

29 czerwca 2019 roku weszła w życie nowelizacja tzw. ustawy „prądowej”. Zmienia ona reguły w zakresie ustalania cen energii elektrycznej w drugim półroczu 2019 roku i w odniesieniu do mikroprzedsiębiorców oraz małych przedsiębiorców przewiduje konieczność złożenia oświadczenia o spełnieniu przesłanek dla dalszego utrzymania cen energii, według wzoru stanowiącego załącznik do ustawy.

Oświadczenie powinno być złożone przedsiębiorstwu energetycznemu, z którym zawarta jest umowa sprzedaży energii elektrycznej albo umowa kompleksowa, w nieprzekraczalnym terminie 28 dni od dnia wejścia w życie ustawy nowelizującej. Termin ten upływa 27 lipca 2019 roku, który jest dniem wolnym od pracy. W związku z tym oświadczenie należy złożyć do 26 lipca i co ważne, liczy się tu termin otrzymania pisma, a nie nadania więc zachęcamy do osobistego dostarczenia wymaganego oświadczenia.

Oświadczenie dostępne do pobrania tutaj: