RODO – szyfr działania – wykaz zbiorów danych osobowych

Przykładowe zbiory danych osobowych to:

 • pracownicy i współpracownicy
 • rekrutacja nowych osób
 • kontrahenci, z którymi prowadzona jest współpraca
 • klienci, z którymi prowadzony jest handel lub świadczone są usługi itp
 • potencjalni klienci (zbiór marketingowy)
 • rejestr korespondencji 
 • reklamacje
 • postępowania sądowe i administracyjne
 • księga gości, rejestr osób wchodzących i wychodzących do budynku
 • serwisy internetowe 
 • dane powierzone (na podstawie umów powierzenia danych)

Powyższe dane powinny znaleźć się na przykład w formie tabeli, zawierającej rubryki w przykładowej kolejności:

 • liczba porządkowa
 • nazwa zbioru danych osobowych
 • cel przetwarzania
 • nazwa systemu, ewidencji lub aplikacji, w której przetwarzane są dane osobowe
 • opis struktury zbiorów danych wskazujący zawartość poszczególnych pól informacyjnych i powiązania między nimi
 • sposób przepływu danych pomiędzy poszczególnymi systemami