22 marca 2018

O nas

Głównym powodem powstania Agencji Solidarni w Biznesie była odpowiedź na potrzeby rynku w zakresie tworzenia silnych grup zakupowych. Agencja by sprostać temu wyzwaniu, postawiła sobie za cel organizowanie handlu wzajemnego i wewnętrznego pomiędzy przedsiębiorcami, tworząc na bazie ich podmiotów silne grupy zakupowe, będące w stanie poprzez swój potencjał i ujednolicone przez ASwB metody postępowania stać się znaczącym Partnerem do rozmów gospodarczych z podmiotami dominującymi, niejednokrotnie wykorzystującymi swoją pozycję.

ASwB to obszar negocjacji, badania rynku, nawiązywania kontaktów, to realizacja ekonomicznych interesów Partnerów biznesu.

ASwB to organizator spotkań biznesowych i konferencji będących kompendium wiedzy gospodarczej, w tym handlowej.

ASwB to twórca wspólnych zasad postępowania grup przedsiębiorców wobec firm i instytucji, z którymi współpracują, oraz klientów, dla których uruchomili swą działalność.

Agencja będąc przedstawicielem różnych podmiotów gospodarczych ciągle poszerza zakres swych usług i proponowanych produktów do sprzedaży nie tylko w zakresie grup zakupowych, ale też dla zewnętrznego rynku detalicznego.

Agencja jest selekcjonerem i weryfikatorem jakości proponowanych usług. Jest gwarantem bezpieczeństwa i poprawności prowadzonego biznesu i form zakupowych.

Agencja jest w ciągłym rozwoju i natychmiast reaguje na wszelkie potrzeby i wyzwania, jakie stawiają przed nią jej Klienci i Partnerzy.