Niezależność w skali możliwości

Od połowy 2017 do chwili obecnej dalej wdrażana jest, zapoczątkowana w latach ubiegłych, metoda organizacyjna Grupy Delfin, która stworzyła nieograniczone możliwości gospodarczo-handlowe. Inspiracją do przeobrażeń nadal jest niezależność rozumiana w dwojaki sposób. Z jednej strony jest to swobodne działanie partnerów grupy w grupie. Z drugiej zaś, jest to brak ponoszenia odpowiedzialności za poczynania partnera grupy, bądź grupy partnerów bez względu na jej charakter. Na tej bazie prowadzimy różne platformy współpracy. Pod względem rodzajów działalności nie ma tu ograniczeń. Zamysłem było i jest stworzenie takiej struktury, że dany podmiot może wiązać się chwilowo, bądź na stałe z kilkoma podmiotami, tworząc tyle powiązań gospodarczych ile nawiązał kontaktów handlowych. W obszarze grupy może powstać wiele zbiorów, jednorodnych powiązań. Kierunki działania inicjuje ASwB. Stąd właśnie bierze się jednolity nurt oparty na indywidualnym potencjale możliwości.

Na przełomie 2017/2018 udoskonalony został schemat organizacyjny Grupy Delfin. Nad elastycznymi mechanizmami współpracy czuwa ASwB. Każdy partner swobodnie porusza się w ramach Grupy, wybierając dla siebie tylko mu odpowiadające powiązania. Taki przybraliśmy schemat działania na polu gospodarczym naszej branży. Wygodnymi narzędziami do współpracy z nami są specjalnie utworzone platformy: www.solidarniwbiznesie.pl i www.news.solidarniwbiznesie.pl Wymienionymi platformami zarządza ASwB. Szczególnym ułatwieniem jest stworzony w ramach tych platform, portal zamówień internetowych gdzie przy pomocy indywidualnego konta paliwowego można kierować zamówienia na paliwo do konkretnego dostawcy. Z dumą możemy podkreślić, że początek 2018 zaowocował nawiązaniem kontaktów handlowych, w tym: stabilnych powiązań zakupów paliw. W grudniu 2017 i w marcu 2018 roku udał nam się też cykl spotkań organizowanych dla naszych stacyjników i kontrahentów. Wśród uczestników wzmocniliśmy wolę i energię do wspólnego działania. Z nadzieją spoglądamy w przyszłość: Łączą nas wspólne zakupy, wspólne mocne logo, wspólne działania prawne i wystąpienia, jednolite systemy płatnicze i lojalnościowe, wspólna usługa ADR i wiele, wiele innych. Wokół nas udało nam się silnie zintegrować wiele podmiotów. Liczba partnerów wzajemnie ze sobą współpracujących i utrzymujących ze sobą kontakty w Grupie Delin przekracza pół setki. Dzięki jasnej formule, liczymy jeszcze w tym roku przyciągnąć do nas kilkanaście nowych, ściśle związanych partnerów. Szczególnie nastawiamy się na dalszą intensywną rozbudowę grup zakupowych na paliwa z importu. Założyliśmy specjalnie internetowy portal do składania zamówień, o którym więcej można przeczytać w tym miejscu: www.news.solidarniwbiznesie.pl/paliwa-w-grupie-delfin/ . Portal ten podlega ciągłej rozbudowie. Dla ASwB liczą się partnerzy o transparentnym i solidnym działaniu. W naszym koszyku są już atrakcyjne oferty. Rynek odbiorców jest spory. Stąd też nasza ciągła otwartość na konkretne propozycje z tego zakresu.

Każdy kto przystąpi do Grupy Delfin łatwiej znajdzie rynek na swe produkty i łatwiej zdobędzie potencjalnych nabywców. Poza paliwami podpisaliśmy umowy przedstawicielskie z firmami zajmującymi się sklepem, gastronomią czy też świadczącymi szeroką gamę usług z zakresu stacji paliw.

Skala naszego działania pobudza kolejnych właścicieli stacji paliw do nawiązywania kontaktów z nami, my zaś jesteśmy otwarci na wszelkie ich potrzeby i staramy się im we wszystkim dopomóc.

Marek Pietrzak Grupa Delfin, Agencja Solidarni w Biznesie.