Kasy fiskalne online. Centralne Repozytorium Kas

3 kwietnia br. Prezydent RP Andrzej Duda złożył swój podpis pod Ustawą o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach. Potwierdzenie tego można zobaczyć na stronie Prezydenta: https://www.prezydent.pl/prawo/ustawy/podpisane/art,44,kwiecien-2019-r.html – pozycja nr 3

Był to już ostatni krok w legislacji aktu prawnego wprowadzającego na polski rynek urządzenia fiskalne online’owe. Już nic nie stoi na przeszkodzie, aby Ustawa – zgodnie z zapisanym w niej terminem – weszła w życie 1 maja 2019 roku.

Po 1 maja 2019 roku podatnicy będą mogli już kupować i stosować kasy onlineowe. Od tego dnia uruchomione zostanie Centralne Repozytorium Kas, z którym łączyć się będą kasy onlineowe.

Nowi podatnicy kupujący kasy onlineowe będą mogli starać się o zwrot części kwot wydanych na zakup kas (90% wartości ceny, nie więcej niż 700 zł). Nie otrzymają takiego odliczenia, jeśli po wejściu w życie ustawy zakupią kasy z kopia papierową lub elektroniczną.

O taki sam zwrot będą mogli wystąpić podatnicy, którzy na mocy Art. 145b.1. w/w Ustawy są zobowiązani do wymiany urządzeń fiskalnych na online’owe.

Są to podatnicy:

  • świadczący usługi naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz
  • motorowerów,
  • sprzedający benzynę silnikową, olej napędowy, gaz przeznaczony do napędu silników spalinowych;
  • świadczący usługi związane z wyżywieniem wyłącznie świadczonym przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo,
  • usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania,
  • sprzedaż węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych;
  • świadczący usługi: fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne, budowlane, w zakresie opieki medycznej świadczone przez lekarzy i lekarzy dentystów, prawnicze, związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu.

Art. 143b Ustawy określa, od jakich dat sprzedaż paliw, węgla oraz powyższe usługi będą zobowiązane do używania tylko kas online.

W/w podatnicy mogą kasy online kupować zaraz po wejściu w życie Ustawy i starać się o odliczenie za zakupione kasy. Ustawa w Art. 145b.3 określa tylko „termin końcowy” do którego zakupione kasy przez tych podatników będą podlegały odliczeniu.

Odliczenia nie otrzymają podatnicy niewymienieni w Ustawie a z własnej woli wymieniający kasy na onlineowe.

Od 1 maja 2019 roku producenci nie będą mogli wymieniać pamięci fiskalnych w kasach z kopia papierową – zabrania tego Art. 145a.5 Ustawy. Zakaz ten obowiązuje w każdym przypadku, czy to zapełnienia czy też uszkodzenia pamięci fiskalnej.

Ustawa skraca ważność homologacji kas z kopią papierową do 31 sierpnia 2019 roku. Oznacza to, że od 1 września 2019 roku nie można już sprzedawać urządzeń z kopią papierową.

UZUPEŁNIENIE

Art. 145b. 1. Podatnicy mogą prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu
kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii w terminie:
1) do dnia 31 grudnia 2019 r. – do:
a) świadczenia usług naprawy pojazdow silnikowych oraz motorowerow, w
tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz w
zakresie wymiany opon lub koł dla pojazdow silnikowych oraz
motorowerów,
b) sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do
napędu silnikow spalinowych;
2) do dnia 30 czerwca 2020 r. do:
15
a) świadczenia usług związanych z wyżywieniem wyłącznie świadczonych
przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym rownież sezonowo, oraz
usług w zakresie krotkotrwałego zakwaterowania,
b) sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla,
węgla brunatnego, koksu i połkoksu przeznaczonych do celow opałowych;
3) do dnia 31 grudnia 2020 r. do świadczenia usług:
a) fryzjerskich,
b) kosmetycznych i kosmetologicznych,
c) budowlanych,
d) w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystow,
e) prawniczych,
f) związanych z działalnością obiektow służących poprawie kondycji fizycznej
– wyłącznie w zakresie wstępu.