Dobra marka w Grupie Delfin to standard

Okres przełomowy roku z czerwca 2018 na czerwiec 2019 przejawiał się w Grupie Delfin stabilizacją handlu paliwami. Pocieszające jest jedno, że nie zanotowaliśmy spadku ilościowego sprzedaży. Stacje paliw w naszej grupie zyskały sobie stałą, dobrą markę na podstawie, której zbudowały sobie stałą bazę własnych klientów, lojalnych w zakupach i kontaktach handlowych. Inwestycji we wskazanym okresie nie przeprowadzaliśmy żadnych, bo praktycznie wszystko zostało zrobione w kierunku dostosowania do przepisów prawnych na podstawie, których działają stacje paliw. W zakresie sprzedaży paliw koncentrowaliśmy się przede wszystkim na bieżących remontach urządzeń wydawczych paliwa. Pomocną rzeczą napewno był tu program lojalnościowy „Jesteśmy razem” oparty na karcie z chipem, która swoim wzornictwem przyciąga i bawi klientów. Sumując, sprzedaż paliw ma tendencję wzrostową co nas niezmiernie cieszy i wskazuje też, że na niezależnych stacjach można trzymać markę. Z początkiem tego roku udało nam się osiągnąć porozumienie z nowym kontrahentem w zakresie dystrybucji paliw. Podejmujemy wzajemną wymianę doświadczeń aby sprostać wymaganiom członków Grupy Delfin. Nie jest to łatwe, gdyż nasz rynek jest rozproszony, o rozciągniętej skali wielkości odbiorów i zoptymalizowanie dostarczania paliwa na taki rynek wymaga wiele cierpliwości i starannych opracowań techniczno-spedycyjnych. Wszystko jest na dobrej drodze. Wiele naszych kolegów współpracuje z koncernami i nie tylko rodzimymi, ale naszym celem jest nawiązanie współpracy i odbioru z lokalnymi firmami zajmującymi się hurtowym handlem paliw i spełniającymi wszelkie wymogi narzucone przez URE, UOKIK, PIH i UDT.
Odnośnie regulacji prawnych narzuconych pakietami energetycznym, transportowym, SENT itp to wydaje nam się, a może jesteśmy pewni, że ustabilizowały one rynek i nadały gwarancję zakupu dobrego paliwa. Regulacje te wpłynęły również według oceny właścicieli stacji paliw bardzo pozytywnie na transport i dystrybucję. Rozdzielona płatność wpłynęła na pozbycie się leku przy zakupie paliw wynikającego z odpowiedzialności za nieopłacony VAT, można by rzec, że jest często stosowana przez naszych członków. JPK to też niezły parasol ochronny. Sumując krótko, wszelkie ograniczenia szarej strefy działającej na rynku paliw to dla nas coraz większa szansa na spokojne prowadzenie biznesu i pozyskiwanie klientów.