Zmiany w zakresie pobierania opłaty recyklingowej za torby foliowe

Z dniem 1 września 2019 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Wprowadziła ona zmiany w zakresie opłaty recyklingowej za torby foliowe. Od września 2019 r. każdy przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego przeznaczone do pakowania produktów oferowanych w Read more about Zmiany w zakresie pobierania opłaty recyklingowej za torby foliowe[…]

Faktury do paragonów

Od 1 stycznia 2020 r. późniejsze wystawienie faktury dla podatnika do sprzedaży „paragonowej” będzie możliwe wyłącznie w sytuacji, gdy na paragonie został wskazany NIP nabywcy. I tak, od 1 stycznia 2020 r. jeżeli sprzedaż zostanie udokumentowana paragonem: 1) z numerem VAT nabywcy – na jego żądanie sprzedawca będzie obowiązany wystawić fakturę na podatnika, którego numer Read more about Faktury do paragonów[…]

Odpowiedzialność solidarna

Przepisy ustawy o VAT modyfikują instytucję solidarnej odpowiedzialności nabywcy za zobowiązania podatkowe sprzedawcy. Odpowiedzialnością tą objęte będą dostawy towarów wymienione w dodanym do ustawy załączniku nr 15. Nabywca nie będzie ponosił odpowiedzialności solidarnej między innymi w przypadku: a. zakupu towarów udokumentowanych fakturą, w której kwota należności ogółem przekracza 15 tys. zł, b. transakcji, za które Read more about Odpowiedzialność solidarna[…]

Ważne przypomnienie o rachunku rozliczeniowym lub imiennym w SKOK

Od 1 listopada 2019 r. wszyscy przedsiębiorcy, którzy będą nabywcami towarów czy usług wymienionych w nowo dodawanym załączniku nr 15 do ustawy o podatku od towarów i usług oraz sprzedawcy takich towarów, czy też świadczący usługę wymienioną w załączniku nr 15 będą zobowiązani do posiadania rachunku rozliczeniowego lub imiennego rachunku w SKOK, otwartego w związku Read more about Ważne przypomnienie o rachunku rozliczeniowym lub imiennym w SKOK[…]

Wysokie kary, podzielona płatność

Od 1 listopada 2019 r. zanim przedsiębiorca dokona zapłaty za towar czy usługę o wartości wynoszącej minimum 15 000 zł, będzie zobowiązany do zweryfikowania, czy usługa lub towar została wymieniona w załączniku nr 15. Jeśli tak, to zapłaty będzie zobowiązany dokonać z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (split payment). W przypadku, gdy płatność taka zostanie dokonana Read more about Wysokie kary, podzielona płatność[…]

Zmiany związane z kontem VAT

Na czym polega zmiana? Już od 1 listopada 2019 r. klienci zyskują szerszy dostęp do środków zgromadzonych na rachunku VAT. Od tej daty z rachunku VAT można opłacać: składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, VAT, w tym VAT z tytułu importu towarów, dodatkowego zobowiązania podatkowego w tym podatku, a także odsetki za zwłokę w VAT lub Read more about Zmiany związane z kontem VAT[…]