Konferencja Mikołajkowa

Mikołajki w Delfinie na długo pozostaną uczestnikom w pamięci. Wszystkie prezentacje charakteryzowały się wielką otwartością i atmosferą Mikołajkowej promocji. Każdy uczestnik spotkania został świątecznie obdarowany, szczodrość Delfinowego Mikołaja nie miała granic. Z pierwszymi podarkami wystąpiła firma Kram przypominając atrakcyjność swoich naczyń jednorazowych, opartych tylko na ekologicznych materiałach. Zaproszenie firmy Kram do dalszej współpracy  wydaje się Read more about Konferencja Mikołajkowa[…]