Solidarni w biznesie

spojrzeniem z boku

Zmiany w zakresie pobierania opłaty recyklingowej za torby foliowe

Z dniem 1 września 2019 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Wprowadziła ona zmiany w zakresie opłaty recyklingowej za torby foliowe. Od września 2019 r. każdy przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego przeznaczone do pakowania produktów oferowanych w Read more about Zmiany w zakresie pobierania opłaty recyklingowej za torby foliowe[…]

Faktury do paragonów

Od 1 stycznia 2020 r. późniejsze wystawienie faktury dla podatnika do sprzedaży „paragonowej” będzie możliwe wyłącznie w sytuacji, gdy na paragonie został wskazany NIP nabywcy. I tak, od 1 stycznia 2020 r. jeżeli sprzedaż zostanie udokumentowana paragonem: 1) z numerem VAT nabywcy – na jego żądanie sprzedawca będzie obowiązany wystawić fakturę na podatnika, którego numer Read more about Faktury do paragonów[…]

Odpowiedzialność solidarna

Przepisy ustawy o VAT modyfikują instytucję solidarnej odpowiedzialności nabywcy za zobowiązania podatkowe sprzedawcy. Odpowiedzialnością tą objęte będą dostawy towarów wymienione w dodanym do ustawy załączniku nr 15. Nabywca nie będzie ponosił odpowiedzialności solidarnej między innymi w przypadku: a. zakupu towarów udokumentowanych fakturą, w której kwota należności ogółem przekracza 15 tys. zł, b. transakcji, za które Read more about Odpowiedzialność solidarna[…]

Ważne przypomnienie o rachunku rozliczeniowym lub imiennym w SKOK

Od 1 listopada 2019 r. wszyscy przedsiębiorcy, którzy będą nabywcami towarów czy usług wymienionych w nowo dodawanym załączniku nr 15 do ustawy o podatku od towarów i usług oraz sprzedawcy takich towarów, czy też świadczący usługę wymienioną w załączniku nr 15 będą zobowiązani do posiadania rachunku rozliczeniowego lub imiennego rachunku w SKOK, otwartego w związku Read more about Ważne przypomnienie o rachunku rozliczeniowym lub imiennym w SKOK[…]

Wysokie kary, podzielona płatność

Od 1 listopada 2019 r. zanim przedsiębiorca dokona zapłaty za towar czy usługę o wartości wynoszącej minimum 15 000 zł, będzie zobowiązany do zweryfikowania, czy usługa lub towar została wymieniona w załączniku nr 15. Jeśli tak, to zapłaty będzie zobowiązany dokonać z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (split payment). W przypadku, gdy płatność taka zostanie dokonana Read more about Wysokie kary, podzielona płatność[…]

Zmiany związane z kontem VAT

Na czym polega zmiana? Już od 1 listopada 2019 r. klienci zyskują szerszy dostęp do środków zgromadzonych na rachunku VAT. Od tej daty z rachunku VAT można opłacać: składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, VAT, w tym VAT z tytułu importu towarów, dodatkowego zobowiązania podatkowego w tym podatku, a także odsetki za zwłokę w VAT lub Read more about Zmiany związane z kontem VAT[…]

Sprawdź koniecznie czy musisz, bo to może bardzo zaboleć

Na dzień dzisiejszy obowiązuje już przepis o konieczności rejestracji od 1 stycznia 2020 r. w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. Rejestracji można dokonać za pośrednictwem strony internetowej: https://bdo.mos.gov.pl/#ID_REJESTR_BDO Pod wskazanym linkiem możesz znaleźć podstawowe informacje na temat rejestracji w BDO, o złożeniu wniosku, o wysokości opłat, gdzie należy złożyć wniosek, Read more about Sprawdź koniecznie czy musisz, bo to może bardzo zaboleć[…]

Zaświadczenie online o niezaleganiu w podatkach

Twoja firma stara się o kredyt, chcesz wziąć samochód lub sprzęt w leasing? A może ubiegasz się o dotację? Bank lub urząd może wymagać od ciebie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach. Nie musisz załatwiać sprawy osobiście, ani wysyłać papierowych formularzy. Złóż wniosek online.Do wniosku dołącz opłatę skarbową (21 zł). Wpłać ją na konto urzędu miasta/gminy, Read more about Zaświadczenie online o niezaleganiu w podatkach[…]

Indywidualne rachunki bankowe w rozliczeniach z fiskusem

Od 1 stycznia 2020 r. podatnicy i płatnicy będą się rozliczać z fiskusem za pośrednictwem własnych, indywidualnych rachunków bankowych. Na początek dzięki nim będzie można regulować PIT, CIT, VAT, oraz należności niepodatkowe. Na nowy numer konta należy dokonywać płatności od 01-01-2020 co oznacza, że podatki za 12/2019 należy już wykonać na indywidulany numer rachunku bankowego. Read more about Indywidualne rachunki bankowe w rozliczeniach z fiskusem[…]